In màu Quy Nhơn
Thứ hai, 05 Tháng 12 2016
Trung tâm rao vặt Việt Nam

CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tìm kiếm

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỞ VHTTDL BÌNH ĐỊNH

VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ IDESK (PHIÊN BẢN MỚI)

Văn phòng điện tử Idesk (Phiên bản cũ 4.0)

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA NGÀNH VHTTDL

THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI SỞ VHTTDL

TẠP CHÍ VĂN HÓA BÌNH ĐỊNH


ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN TẠI BÌNH ĐỊNH

Hiện có 28 khách Trực tuyến
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Trang chủ Văn bản chỉ đạo Lịch công tác tuần Hướng dẫn thực hiện, chỉ đạo sơ kết phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2009
Hướng dẫn thực hiện, chỉ đạo sơ kết phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2009
Viết bởi Phòng XDNSVH-GĐ   
Thứ tư, 14 Tháng 10 2009 08:04
                                              
         
Năm 2009, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai sâu rộng, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ các hoạt động đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đến năm 2010, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Để chủ động trong công tác đánh giá kết quả đạt được trên từng lĩnh vực triển khai thực hiện phong trào TDĐKXD ĐSVH năm 2009 và tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào trong thời gian đến, Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các huyện, thành phố trong tỉnh tiến hành thực hiện một số nội dung sau:
          1. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh về đạo đức, lối sống tốt đẹp trong thời kỳ hội nhập Quốc tế; về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chương trình hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các chương trình hành động của Tỉnh ủy trong giai đoạn mới; về đẩy mạnh phong trào TDĐK XDĐSVH gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền các chuyên đề về phong trào.
          2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc bình xét, công nhận, khen thưởng danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng, Thôn, Khu phố văn hóa căn cứ theo Quyết định 123/2006/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 của UBND tỉnh; Quyết định 17/2009/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 của UBND tỉnh; đảm bảo nguyên tắc, đúng tiêu chuẩn, thủ tục quy định; kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo số lượng khi công nhận.
3. Về tiêu chuẩn bình xét cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang đạt chuẩn văn hóa căn cứ theo Quy định tạm thời ban hành kèm theo Quyết định 101/2004/QĐ-UB ngày 14/10/2004 của UBND tỉnh. Về thể thức xét duyệt và cấp công nhận danh hiệu Đơn vị văn hóa thực hiện theo Hướng dẫn 02/HD-LT ngày 12/6/2008 của Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
          4. Thực hiện bình xét đạt chuẩn xã, phường, thị trấn văn hóa căn cứ theo Quy định tạm thời tại Quyết định 102/2004/QĐ-UB ngày 14/10/2004 của UBND tỉnh, hồ sơ báo cáo gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh, để có cơ sở tiến hành phúc tra, xem xét, trình UBND tỉnh công nhận danh hiệu Xã, Phường, Thị trấn văn hóa.
          5. Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức bình xét, ra quyết định công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa trước ngày 18/11/2009. Việc cấp giấy chứng nhận danh hiệu Gia đình văn hóa đối với các gia đình 3 năm liên tục đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa cần thực hiện đúng quy định; đồng thời quyết định thu hồi danh hiệu Gia đình văn hóa đối với các gia đình đã được công nhận nhưng sau đó vi phạm nghiêm trọng Quy định tiêu chuẩn công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa. Đúng vào dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18/11/2009, khu dân cư tổ chức công bố quyết định công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa tại các tổ dân phố, xóm cho đại biểu hộ gia đình trong khu dân cư biết và ghi cụ thể vào sổ theo dõi kết quả xây dựng gia đình văn hóa của tổ dân phố, xóm; đồng thời tuyên dương những gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc.
          6. Đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở căn cứ theo Quyết định 271/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở đến năm 2010 và Quyết định 100/2005/QĐ-TTg ngày 10/5/2005 phê duyệt chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010, trên cơ sở hợp lý với tình hình thực tiễn địa phương, lồng ghép trong quá trình thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Một số Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn có điều kiện thuận lợi, địa phương cần nâng cấp, phát triển thiết chế này đảm nhận nhiệm vụ chức năng nhà văn hóa, hoặc quy hoạch trở thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp xã. Một số trụ sở làm việc cấp thôn có điều kiện nên quy hoạch phát triển thành nhà văn hóa. Đẩy mạnh việc thực hiện công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao; khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn; khuyến khích các thành phần kinh tế, tổ chức xã hội tham gia hoạt động và tài trợ trong việc xây dựng đời sống văn hóa, phát triển mô hình quỹ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, huy động sự đóng góp của toàn xã hội để phát triển các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở.
          7. Mỗi huyện, thành phố chọn một xã để tiến hành điểm việc thực hiện quy hoạch, xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã theo Quyết định số 2448/QĐ-BVHTTDL ngày 07/7/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chuẩn Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã. Có thể chọn ở các xã điển hình về phong trào xây dựng xã văn hóa trong thời gian qua để tiến hành điểm việc xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã.
          8. Hoàn thành báo cáo sơ kết tình hình thực hiện phong trào TDĐK XDĐSVH năm 2009, chương trình công tác năm 2010 và 5 biểu mẫu kèm theo công văn này gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh (qua phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định, 183 Lê Hồng Phong - TP. Quy Nhơn; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ) trước ngày 25/11/2009.
Nội dung báo cáo cần thể hiện đầy đủ các nội dung hoạt động của phong trào; trong đó chú ý một số nội dung cơ bản sau:
* Công tác chỉ đạo, điều hành phong trào của Ban Chỉ đạo các cấp:
          - Các văn bản chỉ đạo phong trào của Huyện, Thành ủy, HĐND, UBND và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố.
          - Các biện pháp chỉ đạo: Hội nghị, liên hoan, hội thi, cuộc kiểm tra, tập huấn nghiệp vụ; các hình thức tuyên truyền về phong trào, giới thiệu tóm tắt các điển hình tiên tiến, mô hình hay trong xây dựng đời sống văn hóa đã được tuyên truyền phổ biến, biểu dương ở cơ sở.
          - Công tác củng cố, tăng cường hiệu lực chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các cấp.
          - Công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể, nhất là giữa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Mặt trận Tổ quốc và Liên đoàn Lao động.
          - Công tác thi đua, khen thưởng, các danh hiệu thi đua đã đề ra.
          * Đánh giá kết quả các phong trào cụ thể:
          - Phong trào người tốt, việc tốt.
          - Phong trào xây dựng gia đình văn hóa.
          - Phong trào xây dựng khu dân cư tiên tiến.
          - Phong trào xây dựng làng, thôn, khu phố văn hóa.
          - Phong trào xây dựng đơn vị văn hóa.
          - Phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa.
          - Phong trào xóa đói giảm nghèo.
          - Thực hiện quy hoạch phát triển các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở.
          - Phong trào tập luyện thể dục - thể thao.
          - Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
          - Phong trào học tập, lao động, sáng tạo.
          Nội dung báo cáo về các phong trào phải có số liệu cụ thể và so sánh kết quả đạt được trong năm 2008.
          * Về quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động phong trào ở các cấp
          * Một số thành công và hạn chế
          * Chương trình công tác năm 2010
          * Những đề xuất, kiến nghị với Ban Chỉ đạo tỉnh và trung ương
          9. Tổ chức tốt việc sơ kết phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2009, gắn với sơ kết hoạt động Văn hóa và Thông tin, triển khai nhiệm vụ trong năm 2010, trong đó chú trọng đề ra kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXD ĐSVH trên địa bàn trong năm 2010.
          Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh xem xét, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện phong trào và kết quả đạt được ở các huyện, thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề xuất biểu dương, khen thưởng các gia đình, làng, thôn, khu phố, đơn vị văn hóa có thành tích tiêu biểu xuất sắc và địa phương triển khai thực hiện tốt phong trào.
Yêu cầu Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH các huyện, thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.

 
                                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
                                                                                                                              Nguyễn Văn Minh
                                                                                                                                    (Đã ký)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Cập nhật: Thứ tư, 14 Tháng 10 2009 08:22
  Công ty nom